นับระยะปลอดภัย..ปลอดภัยแน่หรือ

                                                     การคุมกำเนิดด้วยการนับระยะปลอดภัย หรือที่เรียกกันว่า ” ก่อน 7 หลัง 7 ”   

การนับระยะปลอดภัย คือการคุมกำเนิด โดยการเลือก มีเพศสัมพันธ์ ในช่วงระยะเวลาที่ปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์
       
ระหว่างวัยรุ่น จนถึงวัยหมดประจำเดือน ผู้หญิงที่มีสภาพร่างกายปรกติ จะมีเมนส์ (Menstruation) เป็นประจำทุกเดือน รอบของการมีประจำเดือน เริ่มตั้งแต่วันแรกของการมีประจำเดือน (วันแรกที่มีเลือดประจำเดือนไหลออกมา) นับเป็นวันที่ 1 ของรอบเดือน และจะครบรอบเดือนเมื่อมีการเริ่มไหลของประจำเดือนในเดือนถัดไป วงรอบของประจำเดือน โดยเฉลี่ย จะประมาณ 28 วัน แต่ผู้หญิงหลายคน มีระยะวงรอบที่ต่างกันไป ตั้งแต่ 20-40 วันได้ ระยะวงรอบการมีประจำเดือนที่ยาวนานมาก หรือการมีประจำเดือนไม่สม่ำเสมอ หรือกระปริบกระปรอย ควรจะปรึกษาสูตินรีแพทย์ เพื่อตรวจหาสาเหตุ
      
โดยปกติระยะเวลามีเพศสัมพันธ์ ที่พอเหมาะในการตั้งครรภ์ จะอยู่ในช่วงระยะเวลาใกล้วันที่มีการตกไข่   ในคนปกติ วันตกไข่จะอยู่ประมาณ 14วันก่อนรอบเดือนครั้งต่อไปจะเริ่มมาวันแรก ดังนั้นในคนที่มีรอบเดือนมาสม่ำเสมอ และมีรอบเดือนรอบละประมาณ 28 วัน จะอยู่ประมาณกึ่งกลางของรอบเดือน  อย่างไรก็ดี ระยะเวลาตกไข่อาจจะคลาดเคลื่อนไปกว่านี้ได้บ้าง ทั้งเร็วกว่า และช้ากว่าประมาณ 4-5 วัน  ดังนั้นในการกำหนดระยะปลอดภัย จึงต้องเผื่อการคลาดเคลื่อนนี้ไว้ด้วย นอกจากนี้  ยังต้องเผื่ออายุของสเปิร์ม ซึ่งสามารถมีชีวิตอยู่ในช่องคลอดได้หลายวัน(มีบางรายงานพบว่าสเปิร์ม อาจมีชีวิตในช่องคลอดได้ถึง6วัน  แต่ความแข็งแรงจะลดลง)  ดังนั้นระยะ เวลาที่จะปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์ จะอยู่ในช่วง ประมาณ 7วัน ก่อนประจำเดือนจะมาวันแรก และ 7วัน หลังจาก ประจำเดือนมาวันแรกแล้ว (รวมระยะเวลาที่ประจำเดือนด้วย แต่ระยะนั้นถ้ามีเพศสัมพันธ์ อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อของมดลูก) 
   
ก่อน 7 วัน และหลัง 7 วัน นับจากวันแรกที่รอบเดือนมาเป็นวันที่ 1  การคุมกำเนิดโดยการนับวันจะใช้ได้เฉพาะคนที่มีรอบเดือนสม่ำเสมอ และมีรอบเดือนยาวแต่ละรอบไม่ต่ำกว่า  28 วัน เท่านั้น  จึงจะใช้ได้ และไม่ใช่จะได้ผล  อาจจะผิดพลาดได้จากการคลาดเคลื่อน ของการตกไข่ดังกล่าว 


 สรุป  นับระยะปลอดภัย หรือ ก่อน 7 หลัง 7
          การนับ “ก่อน 7 ” คือนับล่วงหน้าก่อนมีประจำเดือนวันแรก 7 วัน และ “หลัง 7” คือนับหลังจากที่มีประจำเดือนวันแรกไป 7 วัน (นับรวมตั้งแต่วันที่ประจำเดือนมาวันแรก) วิธีนี้ใช้ได้กับผู้หญิงที่มีรอบเดือนมาสม่ำเสมอเท่านั้น เพราะคนที่รอบเดือนมาไม่สม่ำเสมอ อาจเกิดความผิดพลาดในการนับ และเสี่ยงต่อ การตั้งท้อง

 

 

 

Advertisements

Posted 22/08/2011 by phacha002 in Uncategorized

%d bloggers like this: