เด็กท้องก่อนวัย เรื่องจริงที่ต้องเเก้ไขโดยด่วน (ตอนที่1)

 เด็กท้องก่อนวัย เรื่องจริงที่ต้องเเก้ไขโดยด่วน    
 ที่มา 
http://www.forfund.com/social-work-news/202-teen-pregnant-statistic

 

          สถิติข้างต้น ได้มาจากการเก็บข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์หรือมาคลอดที่โรงพยาบาลในเขตจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 – 31 มีนาคม 2553 จำนวน 23,661 ราย   เป็นการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจำนวน 5,378 ราย คิดเป็นร้อยละ22.8 และก่อนตั้งครรภ์ในครั้งนี้มีสถานะเป็นนักเรียน / นักศึกษา จำนวน 1,350 รายคิดเป็น ร้อยละ 5.7  อายุต่ำกว่า 18 ปีจำนวน 778 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 3.13 

                                                                                     สรุปสถิตินักเรียนตั้งครรภ์ในวัยเรียน ปี 2553

  

      จากการเก็บข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์หรือมาคลอดที่โรงพยาบาลในเขตจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 – 31 มีนาคม 2553 จำนวน 23,661 ราย   เป็นการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจำนวน 5,378 ราย คิดเป็นร้อยละ22.8  และก่อนตั้งครรภ์ในครั้งนี้มีสถานะเป็นนักเรียน / นักศึกษา จำนวน 1,350 รายคิดเป็น ร้อยละ 5.7  อายุต่ำกว่า 18 ปีจำนวน 778 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 3.13
         เมื่อพิจารณาจากสถิติข้างต้นเห็นได้ชัดว่าจำนวนเด็กที่ท้องก่อนวัยนั้นมีมากจนตอนนี้ไม่สามารถทราบเเน่ชัด  ทางรัฐบาลเเละชุมชนรวมถึงผู้ปกครองควรจะร่วมกันหาวิธีป้องกันโดยด่วน  เพราะหากไม่ดำเนินการแก้ไขใดๆ คงมีเเต่เด็กที่ท้องมากขึ้นทุกวัน  กรณีนี้ประเทศไทยเองก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้เด็กสามารถนำเด็กที่ตัวเองคลอดไปให้ครอบครัวอุปถัมภ์เลี้ยงโดยตรงได้   ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าประเทศไทยนั้นยังเป็นสังคมเปิดที่ปิดอยู่มาก หมายความว่า ทุกวันนี้เราเล่นอินเตอร์เนต ดูหนังฝรั่ง เรียนเพศศึกษา   เเต่การมีเพศสัมพันธ์ของเด็กวัยรุ่น หรือการซื้อถุงยางอนามัย ก็ยังเป็นเรื่องน่าอายในสังคมไทย พ่อเเม่เองก็ไม่กล้าพูดเรื่องเหล่านี้กับลูก เด็กสาวที่พลาดพลั้งไป ก็รังเเต่จะโดนสังคม ติฉิน นินทา   จริงๆเเล้ววิธีแก้ปัญหานั้น ไม่ได้ซับซ้อน นอกเสียจากว่าหากเราต้องการให้สังคมนี้เป็นสังคมเปิด เราคงต้องพูดเปิดอก คุยกันอย่างจริงจังในเรื่องนี้ เพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในวันข้างหน้า

       และจากการที่ผู้เขียนได้ศึกษาเพิ่มเติมใน http://hpe4.anamai.moph.go.th/hpe/mch/teenage_pregnancy.php   ซึ่งเป็นงานวิจัยเรื่อง “การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อายุต่ำกว่า 20 ปี” (Teenage Pregnancy Under 20 Year Old) ของ น.พ.ชลทิศ  อุไรฤกษ์กุล (M.D.,M.P.H.,M.B.A.) ที่ทำการศึกษาแบบ Cross Sectional Study   โดยการเก็บข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์หรือมาคลอดที่โรงพยาบาลในเขตจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 – 31 มีนาคม 2553 จำนวน 23,661 ราย  เป็นการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจำนวน 5,378 ราย คิดเป็นร้อยละ22.8  และก่อนตั้งครรภ์ในครั้งนี้มีสถานะเป็นนักเรียน / นักศึกษา จำนวน 1,350 รายคิดเป็น ร้อยละ 5.7 /  อายุต่ำกว่า 18 ปีจำนวน 778 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 3.13  พบข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้
         1. ตั้งครรภ์แรก  ร้อยละ 79  /  ตั้งครรภ์ที่ 2 ขึ้นไป ร้อยละ 21
         2. มีช่วงอายุ 15-19 ปี ร้อยละ 95.9  / ช่วงอายุ 10-14 ปี  ร้อยละ4.1
         3. ร้อยละ 59.3 เป็นการตั้งครรภด้วยความตั้งใจ ส่วนที่เหลือ เป็นการตั้งครรภ์ที่เกิดจากการไม่ได้คุมกำเนิด หรือไม่รู้วิธคุมกำเนิด หรือคุมกำเนิดแต่พลาด
         4. ในกลุ่มที่มีสถานะเป็นนักเรียน นักศึกษาก่อนการตั้งครรภ์
                                        4.1  ต้องการกลับไปเรียนต่อ ร้อยละ  58
                                        4.2 ไม่แน่ใจว่าจะกลับไปเรียนต่ออีก ร้อยละ  24.7 
                                        4.3 และ ไม่คิดว่าจะกลับไปเรียนต่อ ร้อยละ 17.3
        5. อยู่ร่วมกันแบบสามี-ภรรยา  ร้อยละ 96.3  และแยกกันอยู่ ร้อยละ 3.7

ผู้สนใจศึกษาข้อมูลรายงานการวิจัยฉบับเต็ม เพิ่มเติมได้ ที่  http://hpe4.anamai.moph.go.th/hpe/mch/teenage_pregnancy.php

 


 

Advertisements

Posted 30/07/2011 by phacha002 in Uncategorized

%d bloggers like this: