เรื่องมหัศจรรย์ของเพศหญิง

ระบบสืบพันธุ์หญิง แบ่งออกเป็นระบบสืบพันธุ์ภายนอก และระบบสืบพันธุ์ภายใน  
         

ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง
อวัยวะที่สำคัญในระบบสืบพันธุ์เพศหญิง ประกอบด้วย
1. รังไข่ (Ovary)  มีรูปร่างคล้ายเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ยาวประมาณ 2 – 3 เซนติเมตร  หนา  1 เซนติเมตร   มีน้ำหนักประมาณ 2 – 3 กรัม และมี 2 อัน อยู่บริเวณปีกมดลูกแต่ละข้าง ทำหน้าที่ดังนี้
      1.1 ผลิตไข่ (Ovum) ซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิงโดยปกติไข่จะสุกเดือนละ 1 ใบจากรังไข่แต่ละข้างสลับกันทุกเดือน และออกจากไข่ทุกรอบเดือนเรียกว่า การตกไข่ ตลอดช่วงชีวิตของเพศหญิงปรกติจะมีการผลิตไข่ประมาณ 400 ใบ คือเริ่มตั้งแต่อายุ 12 ปี ถึง 50 ปี จึงหยุดผลิต เซลล์ไข่จะมีอายุอยู่ได้ประมาณ 24 ชั่วโมง
       1.2 สร้างฮอร์โมนเพศหญิง ซึ่งมีอยู่หลายชนิด ที่สำคัญได้แก่
              1) เอสโตรเจน (Estrogen) เป็นฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ควบคุมเกี่ยวกับมดลูก ช่องคลอด ต่อมน้ำนม และควบคุมลักษณะ ต่าง ๆ ของเพศหญิง เช่น เสียงแหลมเล็ก ตะโพกผาย หน้าอกและอวัยวะเพศขยายใหญ่ขึ้น เป็นต้น
              2) โปรเจสเตอโรน (Progesterone) เป็นฮอร์โมนที่ทำงานร่วมกับเอสโตรเจนในการควบคุมเกี่ยวกับการเจริญของมดลูก การเปลี่ยนแปลงเยื่อบุมดลูกเพื่อเตรียมรับไข่ที่ผสมแล้ว
2. ท่อนำไข่ (Oviduct) หรือ ปีกมดลูก (Fallopian) เป็นทางเชื่อมต่อระหว่างรังไข่ทั้งสองข้างกับมดลูก ภายในกลวง มีเส้นผ่านศูนย์ประมาณ 2 มิลลิเมตร มีขนาดปกติเท่ากับเข็มถักไหมพรหม ยาวประมาณ 6 – 7 เซนติเมตร หนา  1 เซนติเมตร ทำหน้าที่เป็นทางผ่านของไข่ที่ออกจากรังไข่เข้าสู่มดลูก โดยมีปลายข้างหนึ่งอยู่ใกล้กับรังไข่เรียกว่า ปากแตร (Funnel) บุด้วยเซลล์ที่มีขนสั้น ๆ ทำหน้าที่พัดโบกไข่ที่ตกลงมาจากรังไข่ให้เข้าไปในท่อนำไข่ ท่อนำไข่เป็นบริเวณที่อสุจิจะเข้าปฏิสนธิกับไข่
3. มดลูก (Uterus) มีรูปร่างคล้ายผลชมพู่ หรือรูปร่างคล้ายสามเหลี่ยมหัวกลับลง กว้างประมาณ 4 ซ.ม. ยาวประมาณ 6 – 8 ซ.ม. หนาประมาณ 2 ซ.ม. อยู่ภายในกระดูกเชิงกราน ระหว่างกระเพาะปัสสาวะกับทวารหนัก ภายในเป็นโพรง  เรียกว่า โพรงมดลูก  ประกอบด้วยเยื่อบุ  3 ชั้น ทำหน้าที่เป็นที่ผังตัวของไข่ที่ได้รับการผสมแล้ว และเป็นที่เจริญเติบโตของทารกในครรภ์   ชั้นในสุดจะเป็นส่วนที่หลุดลอกและทำให้เกิดประจำเดือน
4. ช่องคลอด (Vagina)    อยู่ต่อจากมดลูกลงมา ทำหน้าที่เป็นทางผ่านของตัวอสุจิเข้าสู่มดลูก เป็นทางออกของทารกเมื่อครบกำหนดคลอดและยังเป็นช่องให้ประจำเดือนออกมาด้วย โดยทั่วไปจะยาวประมาณ 9  ซ.ม.   
5. คลิตอริส ( Clitoris)  ประกอบด้วยเนื้อเยื่อที่แข็งตัวได้คล้ายองคชาตของผู้ชาย ยาวประมาณ 2.5 ซ.ม.และโค้งไปข้างหน้า มีเนื้อเยื่อประสาทอยู่เช่นเดียวกับองคชาต
   
         
ในหญิงสาวบริสุทธิ์ จะมีเยื่อบางๆรูปพระจันทร์เสี้ยวหรือรูปแผ่นกลมปิดบางส่วนของช่องคลอด เรียกว่า เยื่อพรหมจารี  ( HYMEN)  แต่ในหญิงที่ผ่านการมีเพศสัมพันธ์หรือคลอดบุตรแล้ว จะเหลือเป็นขอบ กะรุ่งกะริ่งอยู่รอบช่องคลอด

ที่มาข้อมูล/รูปภาพ
www.dekdee.com
www.thainame.net
www.student.mahidol.ac.th
www.thaigoodview.com

Advertisements

Posted 27/07/2011 by phacha002 in Uncategorized

%d bloggers like this: