ฮอร์โมนคุมกำเนิดชนิดเม็ด

 ยาเม็ดคุมกำเนิด คืออะไร

        ยาเม็ดคุมกำเนิด    คือฮอร์โมนสังเคราะห์ที่ฝ่ายหญิงใช้กินเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ เป็นฮอร์โมนที่ทำเลียนแบบฮอร์โมนของผู้หญิง คือ เอสโตรเจน(Estrogen) และโปรเจสเตอโรน(Progesterone)  บางชนิดจะมีฮอร์โมนเพียงอย่างเดียว แต่ส่วนใหญ่จะมีทั้ง 2 อย่าง เรียกว่า ชนิดฮอร์โมนรวม ซึ่งนิยมใช้มากกว่า  สตรีทุกคนสามารถเลือกซื้อหาได้ทั่วไปอย่างง่ายดาย   ประชากรทั่วโลกหลายล้านคนเลือกใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด เพราะกินง่ายสะดวกและเป็นที่ยอมรับว่าให้ผลในการคุมกำเนิดเป็นอย่างดี  ยาเม็ดคุมกำเนิด มี  2  ชนิด คือ  ชนิดแผงละ  21  เม็ดและชนิดแผงละ  28  เม็ด
      
 ป้องกันการตั้งครรภ์ได้เพราะ  ฮอร์โมนในเม็ดยาทำให้ไม่มีไข่สุกจากรังไข่มูกที่ปากมดลูกเหนียวขึ้นตัวอสุจิผ่านได้ยาก และเยื่อบุโพรงมดลูกไม่เจริญ  จึงป้องกันการตั้งครรภ์ได้เป็นอย่างดี
      
ข้อดีในการเลือกใช้ยาเม็ด  มีประสิทธิภาพสูง ใช้ง่าย และไม่ต้องมีข้อปฏิบัติใดๆในขณะร่วมเพศลดอาการที่เกี่ยวกับการมีประจำเดือน เช่น ลดการปวดท้อง  ลดการเสียเลือดมาก  ลดการสูญเสียธาตุเหล็ก  และการเกิดโลหิตจาง  ช่วยให้รอบประจำเดือนสม่ำเสมอลดความเสี่ยงของการอักเสบของอวัยวะในอุ้งเชิงกราน  และการตั้งครรภ์นอกมดลูก ลดการเกิดเนื้องอกของรังไข่   และเนื้องอกชนิดธรรมดาของเต้านม  และถุงน้ำรังไข่
ข้อจำกัดของยาเม็ดคุมกำเนิด
 ต้องกินทุกวันเป็นประจำ  ในเวลาใกล้เคียงกัน
 อาจเกิดอาการข้างเคียงในบ้างคน
 ยาเม็ดคุมกำเนิดบางชนิดไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ให้นมบุตร
อาการข้างเคียงที่อาจพบได้
 คลื่นไส้  อาเจียน 
 น้ำหนักเพิ่ม
 ปวดศีรษะ  หรือเวียนศีรษะ
 คัดตึงเต้านม
  
สตรีที่กินยาคุมกำเนิดแล้วมีอาการปวดท้อง   เจ็บหน้าอก  ปวดศีรษะรุนแรง  ตาพร่ามัว  หายใจไม่สะดวก  ปวดและบวมที่ขา  ตาหรือผิวหนังเป็นสีเหลือง  ควรรีบปรึกษาแพทย์
อาการที่ควรระวัง
 ห้ามใช้ยาเม็ดนี้กับสตรีที่มีโรคเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะมะเร็งระบบปัสสาวะ  โรคเลือด
 มีเลือดออกผิดปกติจากมดลูกโดยไม่ทราบสาเหตุ
 การใช้ยาเม็ดอาจเพิ่มความรุนแรงของโรคที่เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด  ประเภทที่ทำให้หลอดเลือดแตกตีบ  หรืออุดตัน
ผู้ที่ไม่ควรใช้ยานี้  ได้แก่
      สตรีที่เป็นเบาหวาน โรคตับผู้ที่เป็นลมชัก  มีอาการเกี่ยวกับลิ้นหัวใจด้ายซ้าย  มะเร็งเต้านม     ปวดหัวแบบไมเกรนรุนแรง
 สตรีอายุ 35 ปี หรือมากกว่า  และสูบบุหรี่
 สตรีที่ตั้งครรภ์หรือสงสัยว่าตั้งครรภ์
 สตรีที่เป็นหรือสงสัยเป็นมะเร็งเต้านม
ประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์
การใช้ยาเม็ดอย่างถูกต้อง กินเป็นประจำไม่หลงลืม  อาจจะเกิดการตั้งครรภ์ได้ร้อยละ1 หากลืมกินยาหรือใช้ไม่ถูกต้องอัตราการตั้งครรภ์จะเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ  1.5  – 8.0  
       วิธีกินยาเม็ดคุมกำเนิด
        เนื่องจากต้องกินยาเม็ดนี้ติดต่อกันเป็นเวลาอย่างน้อย 10 วันไปแล้ว จึงจะให้ผลทางการป้องกันการตั้งครรภ์  จึงควรปฏิบัติดังนี้เพื่อให้เกิดผลสูงสุด  คือ
1.ให้เริ่มกินยาเม็ดแรกที่ลูกศรชี้  ภายใน 5 วัน  นับจากวันแรกที่มีประจำเดือน  และในช่วง  10  วันแรกของการกินยาคุมแผงแรกหากจะมีการร่วมเพศ ควรใช้ถุงยางอนามัยด้วย 
2. กินยาวันละ 1  เม็ดทุกวันหลังอาหารเย็น  หรือก่อนนอน
3. กินยาเม็ดต่อไปเรียงตามลำดับ  ตามแนวลูกศรจนยาหมดแผง 
4. เมื่อกินยาหมดแล้ว สำหรับยาประเภทแผงละ  28  เม็ดให้กินยาแผงใหม่ต่อไปได้เลย  ถ้าเป็นชนิดแผงละ   21   เม็ดให้เว้นไป  7  วัน  แล้วจึงเริ่มกินยาแผงใหม่


ลืมกินยาในบางวันต้องทำอย่างไร
            หากลืมกินยาเพียง  1  เม็ด  ให้รีบกินยาทันทีที่นึกได้ และกินยาเม็ดต่อไปตามเวลาปกติ หากลืมกินยาตั้งแต่  2  เม็ดขึ้นไปให้กินยาต่อไปตามปกติจนหมดแผง  ในระหว่างนี้ถ้าจะมีเพศสัมพันธ์กับสามีต้องให้สามีสวมถุงยางอนามัยจนกว่าจะมีประจำเดือนมาและเริ่มกินยาแผงใหม่
ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดใช้หลังร่วมเพศ หรือยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน
        
 ยาชนิดนี้นิยมใช้ในกลุ่มวัยรุ่นและผู้ที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันล่วงหน้า โดยที่ผู้ใช้ไม่ทราบผลข้างเคียงของยา ยากลุ่มนี้มีทั้งแบบฮอร์โมนชนิดเดียวและชนิดฮอร์โมนรวม โดยแต่ละชนิดจะมีวิธีกินต่างกัน  ส่วนมากนิยมใช้ชนิดที่กินหลังมีเพศสัมพันธ์ทันที เพราะใช้ง่าย แต่เนื่องจากยามีฮอร์โมนขนาดสูงมากจึงเกิดอาการข้างเคียงสูงกว่ายาเม็ดคุมกำเนิดชนิดอื่น  ผู้ใช้จะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนอย่างมาก มีเลือดออกผิดปกติ  ผลของการป้องกันตั้งครรภ์ยังต่ำกว่าการใช้ยาคุมกำเนิดชนิดรวม ถ้าผิดพลาดอาจจะเกิดการตั้งครรภ์ได้เหมาสำหรับผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ไม่บ่อย หรือใช้ในกรณีที่ถูกข่มขืน

ที่มาข้อมูล
http://www.clinicrak.com
http://www.pharm.chula.ac.th
www.women.thaiza.com
www.variety.teenee.com

Advertisements

Posted 27/07/2011 by phacha002 in Uncategorized

%d bloggers like this: